سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق نکا

شماره آگهی ۲۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۴۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت پانل های دیواره اوپراتور واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ بانک ملی ایران شعبه نیروگاه کد ۹۶۹۴
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز کاری از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : نکا نیروگاه شهید سلیمی اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۴۶۲۲۴۶۵-۰۹۱۱۳۵۳۹۵۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.nekapowerplant.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن