سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۴۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و نگهداری پرتال مرکزی و پرتال داخلی همراه با زیرسیستم های مربوط به حوزه هنری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۸۰۶۱۲۸۷ بانک تجارت شعبه سمیه غربی به نام حوزه هنری / سپرده شركت در مناقصه ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب بانکی ۳۷۳۸۸/۶۳ بانک مری یا به شماره شبا ۸۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۲۸۰۰۶۳۷۳۸۸۲ IR حساب وجوه سپرده اعتبارات هزینه ای و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۴۱۷۲۱۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setradiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن