سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۲۹۸۰۰۰۰۰۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۵۵۲|۸۹۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی بشرویه به شرح اجرای ۱۰۸ متر طول شبکه توزیع فولادی، ۷۰۹۸ متر طول شبکه توزیع پلی اتیلن و اجرای عملیات سیویل، برق و مکانیک و تهیه، نصب و حمل ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت ۱۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت در ناحیه صنعتی بشرویه با برآورد ۷,۴۰۳,۱۲۳,۲۰۰
شرایط : رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته تاسیسات و تجهیزات - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۵۶۷۲۰۰۱/۲۸ بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند / سپرده شركت در مناقصه ۳۷۰.۱۵۶.۰۰۰ ریال واریز به حساب سپرده شماره ۲۵۶۷۲۰۰۶/۶۳ بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی و یا به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های مطابق آیین نامه معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دفتر خدمات سامانه ستاد ایران در بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز ناحیه شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبیمناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز ناحیه شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن