سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۲۹۸۰۰۰۰۰۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۵۵۴|۸۹۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای خط انتقال، منبع ۲۰۰ مترمکعبی و ساختمان تاسیسات چاه شهرک صنعتی فردوس به شرح اجرای خط انتقال، منبع ۲۰۰ مترمکعبی و ساختمان تاسیسات چاه شهرک صنعتی فردوس به طول حدود ۴۴۰۰ متر با برآورد ۶,۹۰۶,۰۹۴,۲۲۶
شرایط : رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۵۶۷۲۰۰۱/۲۸ بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند / سپرده شركت در مناقصه ۳۴۵.۳۰۵.۰۰۰ ریال واریز به حساب سپرده شماره ۲۵۶۷۲۰۰۶/۶۳ بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی و یا به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های مطابق آیین نامه معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دفتر خدمات سامانه ستاد ایران در بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای خط انتقال، منبع 200 مترمکعبی و ساختمان تاسیسات شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبیمناقصه اجرای خط انتقال، منبع 200 مترمکعبی و ساختمان تاسیسات شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن