سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه شهرکرد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری پروژه عمرانی عملیات اجرایی تکمیل بخشی از پروژه خوابگاه دانشجویی مجموعه آموزش عالی فارسان - دانشگاه شهرکرد به پیمانکار واجد شرایط به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع زیربنا با سازه اسکلت فلزی - مدت اجرای پروژه ۶ ماه با برآورد ۷,۹۹۵,۷۴۴,۱۰۳
شرایط : حداقل ۵ رشته ابنیه - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ الی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، حوزه ریاست، دفتر امور حقوقی و قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن