سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۵۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی فراخوان شناسیی پیمانکاران واجد شرایط و مورد نیاز اداره مهندسی بهره برداری معاونت مهندسی نفت جهت اجرای عملیات در ۸ ردیف : انجام عملیات انگیزشی چاه از طریق روش های شیمیایی، روش های لایه شکافی سنگ مخزن، روش های گرمایی، روش های موجی، روش های انفجاری بر روی چاه های نفت و گاز و دیگر روش های نوین انگیزش چاه --- انجام عملایت چاه آزمایی به روش های آزمایش فشار ساخت Build up، آزمایش نفت فشار Draw down، آزمایش چند نرخی Multi rate، آزمایش چاه آزمایی تزریفی، آزمایش Drill DST (stem test) ، آزمایش چند چاهی Multiple well، آزمایش چاه های گازی Gas well tesfing، استفاده از جریان سنج های چند فازی جهت اندازه گیری دبی فازها بصورت برخط --- انجام عملیات تعمیر و تکمیل چاه شامل طراحی تکمیل چاه با توجه به خصوصیات مخزن، تامین سیالات تکمیل و تعمیر چاه، تعمیر و تکمیل چندگانه، تامین رشته های لوله مغزی، Packerها و تجهیزات زیرسطحی با هدف تکمیل بهینه در چاه --- انجام عملیات چاه پیمایی با استفاده از Slick line به منظور نصب و درآوردن ادوات دورن چاهی، مانده یابی Fishing و سایر اقدامات مشابه --- انجام عملیات نمونه گیری از سیالات شامل نمونه گیری های درون چاهی، نمونه گیری های سرچاهی، جلوگیری از سوزاندن نفت یا استفاده از دستگاه سیار فرآورش نفت MOT --- بررسی شرایط چاه های نفتی بسته و معلق و ارائه راهکار مناسب جهت تولید آنها و اجرای عملیات طراحی شده بر روی چاه های مذکور --- انجام روش های نوین مسدود سازی حفر چاه جهت کنترلهرز روزی و تعمیر چاه بصورت مسدود سازی موقت --- ارائه انجام روش های نوین چاه محور در راستای افزایش تولید چاه ها و یا رفع مشکلات تولید (تولید سیال ناخواسته، آسفالتین، ژل پلیمر و...)
شرایط : معرفینامه و کارت ملی - یک نسخه از اساسنامه، شرکت نامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز، کوی فدائیان اسلام، خیابان پارک ۴ (روبروی امور مسافرت)، مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره ۱) و یا تهران میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک ۲۸، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - اعلام آمادگی ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
منابع : همکاری ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن