سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن شمالغرب

شماره آگهی ۴/۹۶/۳۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۵۲۱۴|۸۴۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب با برآورد ۶,۵۰۸,۳۱۹,۲۹۹
شرایط : حداقل رتبه هفت خدمات فضای سبز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - گواهی صلاحیت در رشته و پایه موردنیاز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ده درصد مبلغ کل قرارداد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه امور اداری اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن شمالغربمناقصه ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن شمالغرب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن