سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۳۲۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای فاز شبکه فاضلاب شهرک صنعتی گلوگاه بمدت ۴ ماه با برآورد ۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات یا آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرائی در زمینه کارهای مشابه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۸۸.۸۵۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد فیش بانکی به حساب جاری سیبا ۴۰۰۱۱۰۴۱۰۶۳۷۶۰۶۵ بانک مرکزی یا بر اساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم تا ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰.۳۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir www.mazandiec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن