سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۹۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی جهت انجام خدمات امور پشتیبانی اداری
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی تا ساعت ۱۶ روز ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۹/۳۰
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی جهت انجام خدمات امور پشتیبانی اداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )