سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۳۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : زیرسازی کوچه های محله
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۹ صبح
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه زیرسازی کوچه های محله های محمودآباد ، امیرآباد، بهمن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )