سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۱۳۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود ۱۵۲ کیلومتر شبکه توزیع شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 152 کیلومتر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )