سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : تامین تعداد ۳۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای ستادی - خدماتی - راننده و حراست با برآورد ۹,۳۰۳,۵۰۳,۵۰۳
شرایط : ارائه اصل برگ تعیین صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتاعی مجاز در کد فعالیت شماره ۴ خدمات عمومی الزامیست - سابقه کار با حداقل دو کار مشابه
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار نوت دوم آگهی به مدت ده الی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین تعداد 30 نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )