سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خرمشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری با برآورد ۱۲,۳۸۹,۴۱۳,۹۲۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده امور مالی ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۷۰۰۴ شهرداری خرمشهر / سپرده شركت در مناقصه سپرده ۶۱۹.۴۷۰.۶۹۶ ریال واریز به حساب سپرده امور مالی ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۷۰۰۴ یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پس از نشر اگهی نوبت دوم از ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
آدرس خرید اسناد : خرمشهر، بلوار امام خمینی ره، شهرداری خرمشهر، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- -
- -
توضیحات : نوبت دوم مرحله اول
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری شهرداری خرمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )