سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه با برآورد ۱۲,۳۸۹,۴۱۳,۹۲۰
تاریخ دریافت اسناد : پس از نشر اگهی نوبت دوم از ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
توضیحات : نوبت دوم مرحله اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )