سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی پروژه تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط لوله کریدور با برآورد ۲۳۶,۷۱۸,۷۶۷,۵۱۵
شرایط : حداقل پایه ۴ رشته نفت و گاز و حداقل پایه ۴ رشته ساختمان و ابنیه - یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران - معرفی نامه و کارت ملی - یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ راس ساعت ۸/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - اعلام آمادگی ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه تکمیل کارهای باقیمانده منظرسازی حاشیه خطوط
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )