سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۴۸/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۶۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات در حوزه عمل مدیریت شهرستان ابرکوه ۱۳۹۷ : سرویس و نگهداری با برآورد ۱.۰۴.۳۶۱.۵۷۰ ریال --- سرویس و نگهداری روشنایی ـ عملیات با برآورد ۳۶۰.۴۶۰.۰۲۵ ریال --- اتفاقات و عملیات با برآورد ۸۱۲.۳۶۵.۰۵۹ ریال --- اصلاح و بهینه سازی - کالا برآورد ۶۶۱.۴۵۳.۱۴۰ ریال --- اصلاح و بهینه سازی - عملیات : برآورد ۴۱۷.۷۵۷.۱۵۰ ریال --- استقرار گروه اتفاقات و عملیات اضافه آنکال با ضریب یک با برآورد ۹۱۴.۳۷۵.۰۰۰ ریال --- استقرار برقکار اضافه آنکال با ضریب یک با برآورد ۱۰.۳۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۳۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانک صادرات شعبه مارکار یزد به نام تمرکز درآمدهای شرکت / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضماننامه بانکی ـ چک بانکی ـ مطالبات، اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : وب سایت ---- امور تدارکات این شرکت واقع در یزد بلوار شهید منتظر قائم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه این شرکت
۰۳۵۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵۳۶۲۴۳۱۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل tender.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن