سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۶۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی - انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات در حوزه عمل مدیریت شهرستان
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی -  انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )