سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی مرمت و روکش آسفالت گرم راه های شرایانی با برآورد ۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - حداقل رتبه ۴ راه و ترابری صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ الی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۹
توضیحات : تجدید - نوبت اول - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی مرمت و روکش آسفالت گرم راه های
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )