سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۹۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : واگذاری پروژه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه ای با برآورد ۷۳,۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۲ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )