سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۳۶۳۲۰۰۰۰۱۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۸۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروک سنگان و درودی نرون) با برآورد ۱,۸۴۹,۵۱۱,۱۰۱
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۹ صبح روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- زاهدان خیابان دانشگاه دانشگاه ۳۹
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراستو امور محرمانه شرکت
۰۵۴۳۳۴۲۹۴۱۰-۲۰-۰۲۱۴۱۹۳۴ -
- http://www.setadiran.ir
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروک سنگان و آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )