سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : واگذاری تامین نیروی خدماتی خود
شرایط : مدارک شناسایی مدیرعامل شامل فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت - دعوت نامه - پیش قرارداد - اساسنامه - آگهی روزنامه - کد کاربری از پایگاه ملی مناقصات - کد اقتصادی - برگه صلاحیت پیمانکاری از اداره کار - گ واهی صلاحیت ایمنی - مفاصا حساب از امین اجتماعی سال ۹۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲/۳۰
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تامین نیروی خدماتی خود به پیمانکاران دارای صلاحیت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )