سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۳۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : خرید بیسیم دستی ، بیسیم خودرویی و تکرار کننده دیجیتال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید بیسیم دستی ، بیسیم خودرویی و تکرار کننده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )