سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۳۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : واگذاری امور خدمات نظافتی ، دبیرخانه و پذیرایی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۷ روز ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : تا س اعت ۱۷ روز ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : تا ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی ، دبیرخانه و پذیرایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )