سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۸۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : فعالیت های اجرایی -- فعالیت های خدماتی -- فعالیت های نیروی انسانی و ناظرین -- فعالیت های اجرایی مناطق - فعالیتهای خدمات مشترکین
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۹:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ پاکات لف ب ج ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فعالیتهای اجرایی با سپرده 1.334.500.000 ریال -- فعالیت های
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )