سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خوزستان

شماره آگهی ۹۱/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۵۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید ساخت نصب و راه اندازی ایستگاه های تقلیل فشار خط ۵۶ اینچ
شرایط : گواهیصلاحیت معتبر ارجاع کار و مرتبط با موضوع مناقصه ـ گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز ـ میدا شهید بندر شرکت گاز استان خوزستان امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www/nigc-khgc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول دو مرله ای نوبت اول
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن