سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۵۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : خرید ساخت نصب و راه اندازی ایستگاه های
شرایط : گواهیصلاحیت معتبر ارجاع کار و مرتبط با موضوع مناقصه ـ گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول دو مرله ای نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید ساخت نصب و راه اندازی ایستگاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )