سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان اصفهان

شماره آگهی ۹۶/۱۵۸۱ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۷۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تعمیرات انواع ترانسفورماتور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز بحساب جاری سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ لغایت ساعت ۸ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
آدرس خرید اسناد : وب سایت
آدرس ارسال مدارک : اصفهان - چهار باغ بالا خ شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
۰۳۱۳۶۲۷۳۰۱۱-۱۳ داخلی ۴۲۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.epedc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن