سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ورزش و جوانان استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۲۹۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ۱۰ پروژه ورزشی : تکمیل استخر سرپوشیده رامشیر با برآورد ۱۹.۲۹۲.۳۸۷.۳۳۲ ریال با رتبه ۵ ابنیه و ۵ تاسیسات با تضمین ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث سالن تمرینی جوئیده با برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و رتبه ۵ ابنیه با تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال --- بازسازی استادیوم ورزشی شادگان با برآورد ۵.۸۸۰.۴۹۸.۰۴۴ ریال با رتبه ۵ ابنیه با تضمین ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث خوابگاه ورزشی هفتکل با برآورد ۹.۹۳۰.۳۳۰.۷۳۷ ریال با رتبه ۵ ابنیه با تضمین ۴۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث خوابگاه ورزشکاران لالی با برآورد ۵.۵۵۳.۳۲۴.۳۹۶ ریال با رتبه ۵ ابنیه با تضمین ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث خوابگاه ورزشی گتوند با برآورد ۹.۴۱۶.۲۹۸.۵۹۷ ریال با رتبه ۵ ابنیه با ت ضمین ۴۷۱.۰۰۰.۰۰۰ریال -- تکمیل استخر سرپوشیده باوی با برآورد ۲۳.۶۰۸.۵۳۴.۹۴۰ ریال با رتبه ۵ ابنیه و ۵ تاسیسات و تضمین ۱.۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث زمین چمن ورزشی در روستاهای نوترکی ها ، بردگپی ، کلدوزخ ۲ ، پیان ، تاشار ، پرچستان ها ، ناشایل ها ، راسفند ، سر راه سفیدی و ترشک ایذه با براورد ۷.۹۳۷.۶۵۸.۵۷۲ ریال و رتبه ۵ ابنیه و تضمین ۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث استخر سرپوشیده سوسنگرد با برآورد ۱۸.۵۷۳.۰۴۱.۱۸۹ ریال بارتبه ۵ ابنیه و ۵ تاسیسات با تضمین ۹۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل زمین چمن ورزشی سید عباش شوش با برآورد ۲.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با رتبه ۵ ابنیه و تضمین ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن