سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب سیرجان

شماره آگهی ۱/۵/۱۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۴۷۱۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : خرید مقدار ۳۱۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن در اقطار ۱۱۰، ۴۰، ۶۳، ۳۲، ۵۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۲۵ میلیمتر با برآورد ۶,۲۷۲,۰۰۲,۹۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۳۲۹۵۴۹۵۵۲۰ بانک ملت شعبه میدان آزادی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ در ساعت های اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : سیرجان، خیابان قدس شرکت آب و فاضلاب سیرجان، دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب سیرجان
- -
- -
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار آب و فاضلاب سیرجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )