سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

شماره آگهی ۴۰-۹۶
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۵۵۳۷۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضلابرو شهر رشت با برآورد ۳۴,۴۶۵,۸۱۲,۷۲۹
شرایط : رشته پيمانكار: آب -ارايه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمنی (HSE) در هنگام عقد قرارداد الزامی است .
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ريال ( پانصد هزار ريال) است که به حساب شماره ۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه ۳۷۲۰ شماره شبا ۰۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ IR / سپرده شركت در مناقصه ۱،۷۲۳،۳۰۰،۰۰۰ريال (نوع تضمين صرفا ضمانت نامه بانكی معتبر يا اصل فيش واريز وجه نقد يا اوراق مشارکت بی نام بر اساس آيين نامه تضمين
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۲-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۲-۱۳
آدرس خرید اسناد : کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتهااز طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۱۳ ---- يك مرحله ای (نوبت اول)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن