سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ایران ترانسفو

شماره آگهی ۲-۳۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۵۱۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه مقدار ۱۵۰ تن و امحاء ضایعات آب آغشته به روغن به مقدار ۱۵۰ تن
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ انتشار آگهی از ساعت ۱۲-۱۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زنجان کیلومتر ۵ جاده تهران کارخانه های ایران ترانسفو
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۲۳۷۹۰۶۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.iran-transfo.com وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن