سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۵۱۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین بخشی از انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمان های جنگل آموزشی و پژوهشی سری یک دارابکلا دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در شهرستان میاندرود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۸۱.۲۱۴.۰۲۷ چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده ۸۳۱۲۰ بانک تجارت شعبه بلوار خزر کد ۹۶۸۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : واحد کارپردازی دانشگاه در ساری کیلومتر ۹ جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس ارسال مدارک : واحد کارپردازی دانشگاه در ساری کیلومتر ۹ جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۰۱۱۳۳۶۸۸۰۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن