سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۵۳۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ترمیم زیرسازی، اجرای بیس و احداث ابنیه فنی محور قزلجه آق امام - قول حاجی در حوزه شهرستان آزادشهر با برآورد ۲,۲۹۲,۵۸۷,۴۴۹
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، دارابودن حداقل رتبه ۵ راه و ترابری برای شرکتها با رعایت سقف ارجاء کار در رشته مربوطه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۴.۶۳۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب سیبا ۲۱۷۶۳۱۴۷۵۲۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : عصر ایرانیان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن