سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۵۳۰۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری : ۹۶/۲۱۵ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهرستان شوش فاز ۱-۲ ، برآورد ۷.۱۳۱.۱۰۷.۵۶۲ ریال سپرده ۳۵۶.۵۵۵.۳۷۸ ریال --- ۲۱۶/۹۶: تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهرستان شوش فاز ۳-۲ : برآورد ۶.۵۴۲.۷۱.۷۲۰ ریال سپرده ۳۲۷.۱۲۸.۵۸۶ ریال --- ۲۱۷/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز ۱-۲ ، برآورد ۶.۸۹۰.۲۰.۴۲۷ ریال، سپرده ۳۴۴.۵۱۲.۰۲۱ ریال --- ۲۱۸/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز۲-۱ : برآورد ۷.۲۵۸.۴۷۷.۹۴۳ ریال، سپرده ۳۶۲.۹۳۳.۸۹۸ ریال --- ۲۱۹/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز ۲-۲ برآورد ۷.۹۱۳.۸۲۱.۵۲۴ ریال سپرده ۳۹۵.۶۹۱.۰۷۶ ریال --- ۲۲۰/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز ۲-۳ برآورد ۷.۷۱۸.۰۰۱.۱۹۷ ریال سپرده ۳۸۵.۹۰۰.۰۵۹ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه سپرده به صورت تضمین معتبر یا واریز به حساب بانکی یاچک بانکی تضمینی در وجه این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱۰۷
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - بازدید از محل پروژه ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن