سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای خوزستان

شماره آگهی ۶۰۶۲۰۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۵۳۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سرور و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۲۳۰۱۰۰۴ نزدبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۸/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - اهواز بلوار گلستان سازمان آب و برق خوزستان ساختمان شماره ۲ شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان طبقه همکف دبیرخانه مرکزی
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن