سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۶۲۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های حفاظت از طرح های جنگلداری
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و ابیخزداری استان گلستان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.golestan.frw.ogr.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن