سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۶۶۹۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ۸۰/۹۶ : ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان امام رضا بیرجند با تضمین ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۱/۹۶ : ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان ولیعصر بیرجند با تضمین ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۲/۹۶ : ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان قاین با تضمین ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۳/۹۶ : خدمات آزمایشگاهی بیمارستان امام رضا بیرجند با تضمین ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۴/۹۶ : ارائه خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان امام رضا بیرجند با تضمین ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۵/۹۶ : واگذاری خدمات بهداشتی درمانی دانشکده دندان پزشکی با تضمین ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال -- ۸۶/۹۶ : واگذاری نقل و انتقال بیماران بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس با تضمین ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : فیش واریزی ۱۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۱۷۸۱۶۲۱۹۸۰۰۷ بانک ملی سیبا و ارائه فیش / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک تضمینشده بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۶۴۳۸۵۶ بانک رفاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بیرجند ، خیابان غفاری ، سازمان مرکزی دانشگاه دبیرخانه سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۵۶۳۲۳۹۵۲۵۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن