مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف لرستان شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران

کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۵۶۹۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف لرستان
شرایط : دريافت گواهی امضای الکترونيکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۲-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۲-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۲-۲۰
آدرس خرید اسناد : تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن