مناقصه 96/49: بهسازی و آسفالت سید یدیم - اهواز - راه و شهرسازی استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۴۹: بهسازی و آسفالت سید یدیم - اهواز - براورد ۷.۵۳۷.۱۴۹.۲۶۳ - تضمین ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ----- شماره ۹۶/۵۰: بهسازی و روکش آسفالت جاده رامسه ۲ - حمیدیه - براورد ۲.۹۲۰.۳۹۰.۶۲۷ - تضمین ۱۴۶.۱۰۰.۰۰۰ ----- شماره ۹۶/۵۱: بهسازی و آسفالت چیچالی - شهرک بهرام - شوش - براورد ۵.۴۸۳.۱۴۳.۲۷۱ - تضمین ۲۷۴.۲۰۰.۰۰۰
شرایط : ثبت نام در سایت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر - واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به شماره ۲۱۷۶۳۱۲۲۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : در ساعات اداری از ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت --- امانیه - خ شهید مدرس - اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان - اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۵۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن