مناقصه خدمات آهنگری شامل برشکاری ، قطعه زنی، جوشکاری ، صنایع حدید
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع حدید

شماره آگهی ۴۳-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات آهنگری شامل برشکاری ، قطعه زنی، جوشکاری ، مونتاژ و تمیزکاری ۵۰ مجموعه کد ۱۵۵ در شش نوع و ۴۴۰ مجموعه کد ۱۲۲ در شش نوع کار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ir ۷۳۰۱۵۱۰۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۵۷ بانک سپه به نام صنایع حدید / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : تهران ـ کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج خیابان سپاه اسلام صنایع حدید معاونت بازرگانی مدیریت پیمانسپاری
آدرس ارسال مدارک : تهران ـ کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج ـ خ سپاه اسلام صنایع حدید ـ صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسی
۰۲۱۴۴۹۰۸۸۰۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن