مناقصه Drilling (LWD) services for onshore drilling opeatrions and completion Nation Iranian South oil company (NISOC)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه Nation Iranian South oil company (NISOC)

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۳۱۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه Drilling (LWD) services for onshore drilling opeatrions and completion of wells , in extrme climate conditions , and interest to execute the subject service for NIOC
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن