مناقصه خرید (ACCESS) MA 5616 HUAWEI مخابرات منطقه اردبیل مخابرات ایران منطقه اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران منطقه اردبیل

شماره آگهی ۱۸/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۲۷۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه خرید (ACCESS) MA ۵۶۱۶ HUAWEI مخابرات منطقه اردبیل
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰ بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل و یا ۱۰.۰۰۰ ریال از طریق سایت / سپرده شركت در مناقصه ۱۱۶.۳۲۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب شماره ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۶۱۳۱۴۲ بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی رمزدار
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز کاری پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۷ روز کاری پس از آخرین مهلت فروش اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : دومین روز کاری پس از اتمام مهلت تحویل مدارک راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اداره پشتیبانی و تدارکات در اردبیل، خ جمهوری اسلامی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه دوم و از اطریق سایت
آدرس ارسال مدارک : اردبیل، خ جمهوری اسلامی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه همکف، دبیرخانه
۰۴۵۳۳۳۶۳۲۱۶ تلفن ۰۴۵۳۳۳۶۳۵۵۵ فکس
- ایمیل http://www.ardabil-tci.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن