مناقصه fast-temperature memory gauge for slick line operation national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی cgp/۲۵-۹۶-۰۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۳۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه fast-temperature memory gauge for slick line operation
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۲۳۸۲-۰۲۱۶۶۷۰۰۲۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.NIDC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن