مناقصه اصلاحیه : ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شماره آگهی ۹۶۱۰۱۰۷۴۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۴۰۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه در محدوده عملیاتی مناطق برق معاونت های هماهنگی و نظارت شمالشرق و جنوبشرق خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن