مناقصه عملیات مربوط به توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب شهر جدید آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۳۷۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات مربوط به توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب شهر جدید سهند با برآورد ۱۷,۰۸۸,۷۹۵,۳۸۲
شرایط : رشته و گروه پیمانکار آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۵۴.۴۳۹.۷۶۹ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۳۶-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن