مناقصه casing running tool CRT national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی CGP/۲۵-۹۶/۰۲۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۳۷۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه casing running tool CRT
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۲۰۵-۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.NIDC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم دو مرحله ای
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن