مناقصه واگذاری ساماندهی رودخانه سرباز در محدوده روستاهای گتیک ، آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۳۶۳۲۰۰۰۰۲۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۴۲۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ساماندهی رودخانه سرباز در محدوده روستاهای گتیک ، عزیزآباد و جنگل
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۳۹ کد پستی ۹۸۱۶۸۴۳۱۴۱ دفتر حراست و امور محرمانه
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۵۴۳۳۴۲۹۴۱۰-۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن