مناقصه واگذاری اجرای عملیات در محدوده منطقه برق بعثت و توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۴۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات در محدوده منطقه برق بعثت و افسریه به پیمانکاران واجد شرایط به شرح منطقه برق بعثت : ۹۶۱۱۱۰۷۰۱ : اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرانس با برآورد ۳.۰۱۷۴.۶۵۳.۸۰۰ ریال و تضمین ۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- منطقه برق افسریه : ۹۶۱۶۱۰۷۲۲ : اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی با برآورد ۴.۱۸۱.۳۸۳.۲۳۶ ریال و تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۹۶۱۶۱۰۷۲۳ : اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیمهای مسی موجود با برآورد ۶.۶۲۹.۷۱۸.۷۹۳ ریال و تضمین ۴۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۹۶۱۶۱۰۷۲۴ : اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیمهای مسی موجود با برآورد ۶.۵۴۱.۷۲۴.۳۶۶ ریال و تضمین ۴۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکتروینکی صرفا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و یا ضمانتنامه بانک یو یا چک تضمین شده بانکی و یا مطالبات ثبت و تایید شده نزد امور مالی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ الی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://moamelat.tbtb.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن