مناقصه ارزیابی کیفی شناسایی و ارزیابی کیفی احداث زیرگذر میدان شهرداری ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۳۴۰|۶۱۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی شناسایی و ارزیابی کیفی احداث زیرگذر میدان شهید کشوری با برآورد ۸۹,۲۵۶,۷۲۴,۷۴۳
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ راه و ترابری و داشتن ظرفیه خالی به اندازه مبلغ
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ از ساعت ۸ صبج لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : ایلام خ جمهوری اسلامی ـ شهرداری مرکزی دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی شناسایی و ارزیابی کیفی احداث زیرگذر میدان شهرداری ایلاممناقصه ارزیابی کیفی شناسایی و ارزیابی کیفی احداث زیرگذر میدان شهرداری ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن