مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم ، قرائت کنتور و گاز استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۵۴۴۲/۱۳۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۳۰۸۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ...منطقه ۴ گاز رسانی مشهد
شرایط : دارای تاییدیه اداره کار و امور اجتماعی ، ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار ، معرفی نامه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب IR ۰۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۵۳۱۶۰۱۰۰۴ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۲۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال براساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ الی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ سا عت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : مشهد بلوار خیام نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی طبقه دوم اتاق ۲۱۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۰۷۲۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-khrz.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن