مناقصه واگذاری عملیات معدنکاری در معدن رضی معادن زغالسنگ البرز شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه معادن زغالسنگ البرز شرقی

شماره آگهی ۹۶۰۷۷۷۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۳۰۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات معدنکاری در معدن رضی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه تضمین به مبلغ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا نقدا به حساب شبا به شماره ۷۲۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲۴۸۵۹۶۷IR یا به شماره حساب ۱۶۲۴۸۵۹۶۷ نزد بانک رفاه مرکزی شعبه شاهرود به نام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : وب سایت --- شاهرود، بلوار آیت اله بهشتی ، امور حقوقی و قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۲۳۹۲۴۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.eacmco.com وب سایت
توضیحات : دومرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن