مناقصه 44-96 : تامین مصالح و اجرای ساختمان نمایشگاه --- صنایع حدید
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع حدید

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۳۰۱۷۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۴۴-۹۶ : تامین مصالح و اجرای ساختمان نمایشگاه --- ۴۵-۹۶ : تامین مصالح ، تعمیر و بازسازی ساختمان حفاظت پیرامونی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد هر یک از اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ir ۳۰۱۵۱۰۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۵۷ بانک سپه / سپرده شركت در مناقصه پنج درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : طی یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج خیابان سپاه اسلام صنایع حدید معاونت بازرگانی مدیریت پیمان سپاری
آدرس ارسال مدارک : تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج خیابان سپاه اسلام صنایع حدید صندوق مستقر در مدیریت بازرسی
۰۲۱۴۴۹۰۸۸۰۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن