مناقصه واگذاری ترمیم زیرسازی، اجرای بیس محور بیشک تپه - راه و شهرسازی استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۳۰۹۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ترمیم زیرسازی، اجرای بیس محور بیشک تپه - آراقویی - قره کسلخه در حوزه شهرستان گنبد با برآورد ۸,۵۱۶,۸۰۵,۱۵۳
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، دارابودن حداقل رتبه ۵ راه و ترابری برای شرکتها با رعایت سقف ارجاء کار در رشته مربوطه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه تضمین ۴۲۵.۸۴۱.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب سیبا ۲۱۷۶۳۱۴۷۵۲۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن